Home

Хүнд даацын машин механизмын худалдаа
Хүнд даацын машин механизмын засвар үйлчилгээ
Хүнд даацын машин механизмын сэлбэгийн худалдаа
Хүнд даацын машин механизмын лизинг
info@aode.mn
(976) 7014-0222
  • Солонго 
  • Online help

Харилцагчид тавигдах шаардлага

Түрээс (лизинг )хүсэгч ААН, иргэн та дараах шаардлагуудыг хангаж байгаа бол биднээс хүнд даацын машин механизм, тоног төхөөрөмжийн лизинг авах боломжтой.
- Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байнга оршин байдаг, бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаагаа сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвортой явуулж байгаа.
- Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт эмх цэгцтэй, бизнесийн ашгаараа түрээсээ төлөх чадвартай байх.
- Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тодорхой ажлын байртай, эсхүл тогтсон борлуулалтын сувагтай. 
- Бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, лизингийн компани болон иргэн, хуулийн этгээдэд хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй.

Валютын ханш
Асуулт Хариулт