HomeСалбар хэлтэс
:

бүлэг

Эрэлттэй

               

Компаний бүтэц зохион байгуулалт

Hийт 4газар 9 хэлтэс 88 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна

Маркетинг борлуулалтын хэлтэс 

 

Санхүү бүртгэл татан авалтын хэлтэс  

Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс 

Засвар үйлчилгээний хэлтэс 


ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.