HomeХудалдааЧирэгч толгой
:

бүлэг

Эрэлттэй

               

Чирэгч толгой

Кабин халаагчтай.Хийн амаржин суудалтай.ЛЕД их гэрэлтэй.Шил өргөгч цахилгаан системтэй. Бүх бэхэлгээг сайжруулсан.Хуурай агаар шүүгчээс гадна Тосон агаар шүүгчтэй .Эмээлийн пальц 90

power drill

Тоормосны хийн системийн төмөр...

26

Кабин халаагчтай.Хийн амаржин...


ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.