АХЛАХ МЕХАНИКИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

15 жилийн жилийн туршлагад суурилсан чадварлаг засварын хамт олны зүгээс засварын хариуцлагын хүрээнд цуврал видео бүхий сургалтыг хүргэж байна.

Салбаруудын байршил

Аодэ центр

Талай: 560 м/кв
Хүчин чадал: Нэг дор 4-6 ширхэг хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, машин механизм хүлээн авч засварлах хүчин чадалтай.
Үзүүлэлт: Иж бүрэн тоноглогдсон
Онцлог: Хяналтын системийг бүрдүүлсэн

Төв аймгийн Заамар сум

Талай: 200 м/кв
Хүчин чадал: Нэг дор 2-3 ширхэг хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, машин механизм хүлээн авч засварлах хүчин чадалтай.
Үзүүлэлт: Иж бүрэн тоноглогдсон
Онцлог: Хяналтын системийг бүрдүүлсэн

Өмнөговь аймаг Ханбогд сум Хайрхан баг /Цагаан хад/

Талай: 180 м/кв
Хүчин чадал: Нэг дор 2 ширхэг хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, машин механизм хүлээн авч засварлах хүчин чадалтай.
Үзүүлэлт: Иж бүрэн тоноглогдсон
Онцлог: Хяналтын системийг бүрдүүлсэн

Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум /Таван толгой/

Талай: 500-600 м/кв
Хүчин чадал: Нэг дор 4-6 ширхэг хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, машин механизм хүлээн авч засварлах хүчин чадалтай.
Үзүүлэлт: Иж бүрэн тоноглогдсон
Онцлог: Хяналтын системийг бүрдүүлсэн