HomeБидний тухайХарилцагч байгууллагуудаас
:

бүлэг

Эрэлттэй

Бидний харилцагч Бидний нэрийн хуудас

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     

 


ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.