HomeБидний тухайСалбар байршил
:

бүлэг

Эрэлттэй

Салбар байршлуудын мэдээлэл

·           Улаанбаатар - Засварын төв

·          Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум - Сэлбэгийн төв

·             Улаанбаатар хот - Сэлбэгийн төв

·            Төв аймаг, Заамар сум - Сэлбэг, засварын төв

·            Дархан-Уул аймаг, Дархан сум - Сэлбэгийн төв


ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.