HomeБидний тухай"АОДЭ"-г сонгох шалтгаан
:

бүлэг

Эрэлттэй

Бидний давуу тал

*      Бүтээмж , инновацид суурилсан орчин үеийн дэвшилтэд техник, технологи

*      Уул уурхай, зам тээвэр, барилгын салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн техникүүд

*      Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн баталгаа 

*      Техник, технологийн нийлүүлсний дараах иж бүрэн засвар үйлчилгээний чанар стандарт

*      Улс, орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар хураамжийн өсөлт

*      Сэлбэгийн бэлэн байдал, нөөц

*      Харилцагчийн цаг хугацаа хөрөнгө мөнгийг хэмнэж бүсчлэн салбар дэлгүүр нээсэн

*      Дуудлагын засвар үйлчилгээ

*      Үйлдвэрийн мэргэжлийн инженер засварчид

*      Нүүрсний салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн


ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.