HomeХудалдааЛизингийн үйлчилгээ
:

бүлэг

Эрэлттэй

               

Лизингийн үйлчилгээ

 Лизингийн үйлчилгээ

Та өөрийн сонгосон техникийн урьдчилгаа 20-30% төлөөд Хаан банк, Хас банк, Голомт банк, Капитрон банкны лизинг хамрагдах боломжтой.  Та урьдчилгаа хэдэн хувь төлснөөс шалтгаалан 1-5 хүртлэх жилийн хугацаатай зээлд хамрагдах боломжтой.

Та техникээ сонгосны дараа хувь хүн болон байгууллагаас шалтгаалан доорх материалуудыг бүрдүүлнэ.

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ(АЖ АХУЙ НЭГЖ)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

1.         Түрээс хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг маягт/;

2.         Удирдах албан тушаалтан, үүсгэн байгуулагчид, нотариатаар баталгаажуулсан ИҮ-ний хуулбар, тэдний удирдлагын анкет /ХасЛизинг маягт/;

3.         Бизнесийн түүх, танилцуулга, одоогийн үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөө /ХасЛизинг маягт/;

4.         ААН-ийн нотариатаар баталгаажуулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;

5.         Санхүүгийн түрээс авах тухай холбогдох эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөл /Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын проткол, ТУЗ-ын зөвшөөрөл/;

6.         Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, ажлын байрны дүгнэлт  /шаардагддаг бол/;

7.         Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлангууд;

8.         Өмнөх болон ирэх 12 сарын орлого, зарлагын тооцоо, /ХасЛизинг маягт/;

9.         Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын жагсаалт /ХасЛизинг маягт/;

10.     Авлага, өглөгийн задаргаа, баримтууд;

11.     Сүүлийн 12 сарын дансны хуулга;

12.     Бэлтгэн нийлүүлэгч, хамтран ажилладаг байгууллагуудтай хийсэн гэрээ, цаашид хийх ажлын гэрээ;

13.     Ажлын байр болон бусад түрээсийн гэрээ;

14.     Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан идэвхитэй зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, эргэн төлөлтийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ(БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ИРГЭН)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

1.         Түрээс хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг маягт/;

2.         Өөрийн болон өрхийн гишүүдийн нотариатаар баталгаажуулсан ИҮ-ний хуулбар;

3.         Бизнесийн түүх, танилцуулга, одоогийн үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөө /ХасЛизинг маягт/;

4.         Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, ажлын байрны дүгнэлт  /шаардагддаг бол/;

5.         Өмнөх болон ирэх 12 сарын орлого, зарлагын тооцоо /ХасЛизинг маягт/;

6.         Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын жагсаалт /ХасЛизинг маягт/

7.         Авлага, өглөгийн задаргаа, баримтууд; /ХасЛизинг маягт/

8.         Өөрийн болон өрхийн гишүүдийн сүүлийн 12 сарын дансны хуулга, орлого тодорхойлох баримтууд;

9.         Бизнестэй холбоотой ажил гүйцэтгэсэн болон цаашид хийх ажлын гэрээний хуулбар;

10.     Ажлын байр болон бусад түрээсийн гэрээний хуулбар

11.     Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан идэвхитэй зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, эргэн төлөлтийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга;

 

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ(АЖ АХУЙ НЭГЖ-УУРХАЙ)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

1.         Удирдах албан тушаалтан, үүсгэн байгуулагчдын,ИҮ-ний хуулбар, тэдний удирдлагын анкет;

2.         ААН-ийн нотариатаар баталгаажуулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;

3.         Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хуулбар;

4.         Нөөцийг хүлээн авч, бүртгэх тухай АМГ-ын даргын тушаал, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлтийн хуулбар;

5.         Шинэ оны уулын ажлын төлөвлөгөө, өнгөрсөн оны уулын ажлын тайлан;

6.         Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, тайлан;

7.         Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлангууд;

8.         Техникүүдийн гэрчилгээний хуулбар;

9.         Сүүлийн 12 сарын дансны хуулга;

10.     Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан идэвхтэй зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, эргэн төлөлтийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ(АЖ АХУЙ НЭГЖ-ТЭЭВЭР)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

1.       Удирдах албан тушаалтан, үүсгэн байгуулагчдын,ИҮ-ний хуулбар, тэдний удирдлагын анкет;

2.       ААН-ийн нотариатаар баталгаажуулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;

3.       Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлангууд;

4.       Ажлын гэрээ;

5.       Техникүүдийн гэрчилгээний хуулбар;

6.       Сүүлийн 12 сарын дансны хуулга;

7.       Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан идэвхтэй зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, эргэн төлөлтийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 Та доорх линкээр орж урьдчилгаа, зээлийн хугацаа, сард төлөх мөнгөн дүн зэргийг тооцоолон үзэх боломжтой.

 

https://www.xacbank.mn/calculator/loan

 


ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.