:

бүлэг

Эрэлттэй

               

Шүүгч

img_20190815_142832

Агаар шүүгч-2440 Үнэ:66,000₮

img_20190815_142943

Агаар шүүгч-3038 Үнэ:120,000₮

img_20190815_143140

Агаар шүүгч KL2841 Үнэ:66,000₮

img_20190815_142735

Агаар шүүгч-3046 Үнэ:66,000₮

img_20190815_142024

Маслын шүүр-JX1016 Үнэ:27,000₮

img_20190815_142503

Маслын шүүр-JX0818 Үнэ:12,000₮

img_20190815_142609

Маслын шүүр JX1023A Үнэ:27,000₮

img_20190815_141919

Түлшний шүүр Үнэ:15,000₮

img_20190815_142300

Хийн шүүр Үнэ:40,000₮


ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.