HomeХудалдааЭкскаватор
:

бүлэг

Эрэлттэй

               

Экскаватор

XE900D

ladder

A really long ladder to reach high places.


ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.