:

бүлэг

Эрэлттэй

               

Ковш

LW500FN 

xcmg-lw1200kn-mining-loader-12-ton-wheel

A really long ladder to reach high places.

lw500kn

XCMG LW500KN Автоачигч

700kn

XCMG LW700KN Автоачигч

44da009428784cc3a0c609fd7b034769

A really long ladder to reach high places.


ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.