CIMC Трейлэр чиргүүл

Техникийн нэр YANGJIA 80 тн трейлэр чиргүүл
Гадна хэмжээ Урт 14.5м
Өргөн 3.2м
Өндөр 3.5м
Үндсэн рам Өндөр 500мм
Дээд шивлерийн зузаан 20мм Доод шивлерийн зузаан 25мм Босоо лист 14мм
Тэнхлэг 16тонн 3 тэнхлэг
Тэнхлэг хоорондын зай 2330мм
Нум 10 өнгөтэй 12см өргөнтэй, 13мм зузаантай
Дугуй 12.00R20 тросстой
Обуд 8.8-20
Галуун хүзүүний тавцан Урт 3.45м
Өргөн 3м
Галуун хүзүүнээс хойших ашигтай талбай 10м
Газраас техник хүртэлх зай 1.3м
Хажуу шивлерийн өндөр 300м
Хөл 1м урттай 2хөл, хөл бүрт 3пүрш, 4 эгнээ тулгуураар бэхэлсэн
Дүүжин пальц 90# сайжруулсан ган
Гулгахаас хамгаалсан төмөр Тавцан дээр-5мм, налуу дээр-8мм-ын зузаантай бэхэлсэн
Нэмэлт Галуун хүзүүний доод шивлерийг давхарлаж хүчитгэсэн Үндсэн рамны голд 2 запас дугуйны суурь байрлуулсан Чиргүүлийн 2 талд 20# зузаантай татлаганы дэгээ суурьлуулсан Дугуйны дээд талаас тавцан хүртэлх төмрийг хүчитгэсэн Хөл тавцан хоёрын 8 ширхэг пальцаар холбосон Галуун хүзүүн дээр байрлуулсан багажны хайрцаг хоёр тийш нээгдэнэ Галуун хүзүүн доор байрласан багажны хайрцаг урагш нээгдэнэ

Үнийн санал авах

Price offer

Танилцуулга татах