XCMG QY25K-II АВТОКРАН

Техникийн загвар SC9DF300.1Q5
Моторын эргэлт 221 / 22кВа / rpm
Оврын хэмжээ 12780*2500*3400 мм
Дээд хурд 80 км/цаг
Эргэлтийн диаметр >22 м
Даац 25000 кг
Троссны урт 100 м
Сумны сунах урт 41 м
Сумны сунах өндөр 48.5 мПа
Краны тулгуур 4 хөл R20cm 293kN
Хурдны хайрцаг Fast 8 шатлалт
Тэнхлэг дугуй 6*4, 11.00R20
Түлш зарцуулалт 100 км/30л
Сумаа өргөх хугацаа 38 сек
Сумаа бүтэн өргөх хугацаа 93 сек

Үнийн санал авах

Price offer

Танилцуулга татах